Veluws Bureau voor Toerisme | Algemeen directeur | 2005 - 2010

In 2005 werd ik door de provincie Gelderland gevraagd om een nieuwe marketing organisatie op te zetten voor de Veluwe. Door de MKZ crisis was de Veluwe afgezakt naar een 7e plaats op de binnenlandse vakantiemarkt.

Met een klein team, waaraan ik leiding mocht geven, was het de uitdaging om met veel partijen waaronder 22 Veluwse gemeenten en honderden recreatieve bedrijven te komen tot één positionering van de Veluwe als toeristische bestemming.

E.e.a. heeft geleid tot een betere onderlinge afstemming en met de website www.develuwe.nl tot een betere profilering van één van 's lands mooiste recreatieve bestemmingen te realiseren.

Resultaat: In de periode 2005-2010 waarin ik directeur was van het Veluws Bureau voor Toerisme is de Veluwe gestegen naar een 2e positie voor wat betreft het aantal binnenlandse vakanties.

Beelden van initiatieven uit die periode | een selectie

De video wordt geladen ...

De video wordt geladen ...

terug ...